Privacy- en cookieverklaring De Week Van De Catering

Onze privacy- en cookieverklaring in het kort
Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de privacywetgeving. Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij jouw persoonsgegevens verwerken, via deze privacy- en cookieverklaring.
 • Zo min mogelijk persoonsgegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, mocht toestemming verplicht zijn.
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.
 • Jouw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van jouw persoonsgegevens die bij ons verwerkt zijn.

Voor welke doeleinden gebruiken wij jouw persoonsgegevens?
In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit wat we bij De Week Van De Catering doen met informatie die we over jou te weten komen. Door gebruik te maken van onze diensten, verkrijgen wij verschillende soorten persoonsgegevens van jou. Per doeleinde wordt aangegeven welke gegevens wij van jou verkrijgen, met welke doel wij deze gegevens verwerken en hoelang die worden bewaard. Indien je vragen hebt of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact met ons op via de gegevens onderaan deze privacy- en cookieverklaring.

Contact
Wanneer je een e-mailbericht stuurt, ons telefonisch benadert, of op een andere manier contact met ons opneemt, dan ga je in op ons aanbod om met ons in contact te treden (uitvoering van de overeenkomst).

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Eventuele informatie die je zelf invult als inhoud van een bericht

We bewaren deze informatie, zolang als dat nodig is voor dit contact of tot maximaal 1 jaar nadat wij voor het laatst contact met je hebben gehad.

Aanmelden team
Wil je een team aanmelden voor het leukste team van Nederland, dan kan dat via onze website (uitvoering van de overeenkomst).

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens van de contactpersoon:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Adresgegevens
 • Beeldmateriaal
 • IP-adres
 • Eventuele informatie die wordt achtergelaten in het aanmeldformulier

Van de cateraar wordt de naam, cateringlocatie en plaats verwerkt:

Wij bewaren deze gegevens tot 2 jaar na afloop van aanmelding. Sommige gegevens bewaren wij langer als wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld vanwege de fiscale bewaarplicht). De fiscale bewaartermijn is 7 jaar.

Nieuwsbrief
Als je informatie wilt ontvangen over FNV Horecabond en een van de vier sectoren (FNV Horeca, FNV Catering, FNV Recreatie of ZZP Hospitality), dan kun je je aanmelden voor de maandelijkse nieuwsbrief die we per e-mail versturen. Wij versturen pas een nieuwsbrief als jij ons daar toestemming voor hebt gegeven.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • E-mailadres

Wij bewaren jouw persoonsgegevens totdat je aangeeft geen nieuwsbrief meer te willen ontvangen. Op elk moment kun je je afmelden voor de nieuwsbrief. Elke nieuwsbrief bevat een afmeldlink.

Jury
Onze jury zal het leukste team van Nederland kiezen. In dat kader hebben wij gegevens van jouw en jouw werkgever nodig (uitvoering van de overeenkomst).

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens van de contactpersoon:

 • Naam
 • Beeldmateriaal
 • IP-adres
 • Functie
 • Werkgever
 • Eventuele informatie die wordt achtergelaten in het aanmeldformulier

Van de cateraar wordt de naam, cateringlocatie en plaats verwerkt:

Wij bewaren deze gegevens tot 2 jaar na afloop van de verkiezing. Sommige gegevens bewaren wij langer als wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld vanwege de fiscale bewaarplicht). De fiscale bewaartermijn is 7 jaar.

Testimonials
Als je tot leukste team van Nederland wordt verkozen mogen jij en je collega’s in een testimonial iets over jullie team vertellen.
Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens van de contactpersoon:

 • Beeldmateriaal
 • Werkgever
 • Eventuele andere informatie die in de testimonial naar voren komt

Wij bewaren deze gegevens tot 2 jaar na afloop van de winst.

Wanneer kunnen we jouw persoonsgegevens delen met derden?
De Week Van De Catering deelt jouw gegevens enkel met derden, wanneer dit op basis van de huidige wetgeving is toegestaan. Het kan voorkomen dat wij jouw persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken, omdat:

 • wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken;
 • dat nodig is om de overeenkomst met jou uit te voeren;
 • jij hier toestemming voor geeft;
 • wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben;
 • wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

De partijen die in onze of jouw opdracht persoonsgegevens verwerken, zijn:

 • IT-leveranciers en -dienstverleners
 • Cookiedienstverleners
 • Marketingbedrijven
 • Partners
 • Contactcenter
 • Externe consultants

Om onze dienst aan jou te kunnen verlenen, kan FNV Horeca jouw persoonsgegevens verstrekken aan partijen die zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER). FNV Horeca doet dit alleen indien er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens.

Worden jouw persoonsgegevens beveiligd?
De Week Van De Catering neemt passende technische en organisatorische maatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).

Social media buttons
Op onze website maken wij gebruik van social media buttons, welke jou doorgeleiden naar de social media platforms. Je krijgt hierdoor de optie om ons te volgen en om content te delen binnen het netwerk. Ook zal je advertenties tegenkomen op jouw social mediapagina. De buttons zijn werkzaam vanwege stukjes code welke afkomstig zijn van de social medianetwerken. Als je wilt weten wat de social media platforms doen met je persoonsgegevens, lees dan de desbetreffende privacyverklaring: 

Deze social mediabedrijven zijn gevestigd in de Verenigde Staten en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Wij zijn ons ervan bewust dat het Privacy Shield ongeldig is verklaard op 16 juli 2020 door het Hof van Justitie van de Europese Unie. Wat de gevolgen hier praktisch van zijn moet nog blijken. Wij zijn momenteel bezig met het onderzoek naar de effecten en mogelijkheden die wij als organisatie kunnen treffen. Zodra hier meer duidelijk over is, passen wij onze werkwijze én privacy- en cookieverklaring hierop aan.

Internet en cookies
Op onze websites gebruiken we cookies van onszelf en van derde partijen. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het apparaat (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat.
Deze cookies verzamelen de volgende gegevens van jou:

 • IP-gedrag
 • Cookie-ID
 • Website- en klikgedrag
 • Referrer-URL

Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we, voor zover wij dat verplicht zijn, vragen om jouw akkoord voor het gebruik van cookies.

In- en uitschakelen van cookies
In jouw webbrowser kun je instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd wanneer je hiermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van jouw browser. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Verwijderen van cookies
De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt het cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. Je kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen, voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van jouw browser.

Welke privacyrechten heb je?
Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van je hebben, dan kun je altijd contact met ons opnemen via de contactgegevens onderaan deze privacy- en cookieverklaring.

Je hebt de volgende rechten: 

 • Recht op inzage: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, in te zien.  
 • Recht op rectificatie: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.  
 • Recht van bezwaar: je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en tegen direct marketing.  
 • Recht op verwijdering: je kunt ons verzoeken jouw persoonsgegevens te verwijderen. 
 • Recht om jouw toestemming in te trekken: indien je ons toestemming hebt gegeven om persoonsgegevens te verwerken, dan kun je deze toestemming op ieder moment intrekken. 
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heb je het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken te laten overdragen aan een derde partij.  
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kun je ons verzoeken om het verwerken van jouw persoonsgegeven (al dan niet tijdelijk) te beperken. 

Bij jouw verzoek kunnen wij je vragen om je te identificeren. Wij vragen hiervoor gegevens op om er zeker van te zijn dat jij de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren.

Wij zullen in principe binnen een maand aan jouw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke privacyrechten of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij jou daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Indien je één van je rechten wilt uitoefenen, dan kun je dat kenbaar maken via privacy@fnvhorecabond.nl.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring
Wanneer onze dienstverlening wijzigt, moeten wij natuurlijk ook onze privacy- en cookieverklaring aanpassen. Raadpleeg daarom regelmatig deze privacy- en cookieverklaring voor de meest actuele informatie.

Klacht indienen
Als je vindt dat wij jou niet op de juiste manier helpen met vragen over jouw privacy, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Voor Nederland heet deze de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Voor vragen over onze privacy- en cookieverklaring of vragen omtrent jouw rechten, kun je altijd contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

Federatie Nederlandse Vakbeweging Horecabond
h.o.d.n. De Week Van De Catering
Veluwezoom 5
1327 AA Almere

E-mailadres: info@fnvhorecabond.nl
Telefoonnummer: 036-5358555
KvK-nummer: 40530088

Je kunt ook een brief of e-mail sturen naar onze Functionaris Gegevensbescherming:
Federatie Nederlandse Vakbeweging Horecabond
t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Veluwezoom 5
1327 AA Almere

E-mailadres: privacy@fnvhorecabond.nl
Telefoonnummer: 020-6631941