Privacy
disclaimer

Wil je je aanmelden als Leukste Team of een compliment geven? We vragen je in dat geval om een aantal persoonlijke gegevens. Deze (persoons)gegevens worden alleen gebruikt voor de winacties van De Week Van De Catering.

Dit is het Privacy Statement van Stichting Projecten FNV Horecabond, gevestigd aan de Louis Armstrongweg 100, 1311 RL in Almere, KvK-nummer 52608069.

De Week Van De Catering gaat zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk met jouw persoonsgegevens om. In dit Privacy Statement staat beschreven hoe De Week Van De Catering dit doet. Door het bezoeken van de website ga je akkoord met de hier vermelde verwerking van jouw persoonsgegevens conform de voorschriften van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is elk gegeven waarmee jij te identificeren bent. Te denken valt aan jouw naam, adres, woonplaats, geslacht, nationaliteit, geboortedatum, e-mailadres en (mobiele) telefoonnummer.

Internet en cookies

De website van De Week Van De Catering maakt gebruik van cookies. Een cookie is een soort pakketje dat in een browser wordt geplaatst en waarin informatie wordt verzameld over instellingen, bezochte websites en aangeklikte onderdelen op websites.

De Week Van De Catering gebruikt cookies voor de behandeling van aanvragen, maar ook om het gedrag van bezoekers van haar website te kunnen analyseren. Gegevens die via cookies worden verzameld, worden slechts anoniem gebruikt door De Week Van De Catering.

De Week Van De Catering maakt onder andere gebruik van de volgende cookies :
• Google Analytics t.b.v. statistieken website

De analyse door Google Analytics is, zoals de AVG vereist, geanonimiseerd. Dit is onder andere gedaan door het maskeren van het IP-adres van de websitebezoekers. In de verwerkingsovereenkomst met Google staat dat er geen data wordt doorgestuurd voor aanvullende Google-diensten.

Beveiliging en bewaartermijn

De Week Van De Catering gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens die jij aan ons toevertrouwt. Zo zorgt De Week Van De Catering ervoor dat jouw gegevens goed beveiligd zijn, hebben slechts geautoriseerde personen binnen De Week Van De Catering toegang tot jouw gegevens, is met deze personen een geheimhoudingsovereenkomst gesloten en zijn aangewezen personen verantwoordelijk toe te zien op de naleving van privacywetgeving binnen De Week Van De Catering.

Daarnaast bewaart De Week Van De Catering jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt. Wel kunnen persoonsgegevens eventueel langer worden bewaard ten behoeve van statistische doeleinden. De Week Van De Catering treft de nodige voorzieningen om te verzekeren dat jouw gegevens uitsluitend voor dit specifieke doel worden gebruikt.

Verstrekken van persoonsgegevens aan derde partijen

De Week Van De Catering kan jouw persoonsgegevens verstrekken aan derde partijen, die De Week Van De Catering inschakelt in het kader van de uitvoering van haar dienstverlening. Deze derden zullen jouw persoonsgegevens alleen verwerken ten behoeve van De Week Van De Catering.

Zonder jouw toestemming zal De Week Van De Catering jouw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken voor commerciƫle doeleinden

Wijzigingen in Privacy Statement

De Week Van De Catering behoudt zich het recht voor dit Privacy Statement te wijzigen. Je wordt verzocht dit Privacy Statement regelmatig te raadplegen zodat jij op de hoogte bent van wijzigingen.

Versie 2018